Disclaimer

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website

De eigenaar van deze website is

DNZ bv, Snoooze 

Administratieve zetel te Statielei 85 – 2640 Mortsel

Ondernemingsnummer BE 0747.971.651

E-mail: info@snooozebedding.be

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. DNZ bv-Snoooze behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. DNZ bv-Snoooze kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid

Snoooze probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid

Snoooze weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Snoooze verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

4. Derde partijen

U kan via de website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat Snoooze hier geen deel van uitmaakt en dat u Snoooze niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden. De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. Snoooze kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat Snoooze akkoord gaat met de inhoud en Snoooze vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partijen.

5. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Snoooze. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van Snoooze.

6. Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen. 

7. Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder de Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Antwerpen.